สวัสดิการพนักงาน CP ALL

สวัสดิการพนักงาน CP ALL และเหตุผลที่ควรทำงานที่ CP ALL

หากว่าเอ่ยถึงบริษัท CP ALL แล้ว เชื่อได้เลยว่าหลายๆ คนคงจะคุ้นเคยกันอยู่ไม่น้อย เนื่องจากว่าเป็นบริษัทของเซเว่น อีเลฟเว่น จะดีกว่าหรือไม่หากว่าเราทำความรู้จักกับสวัสดิการพนักงาน CP ALL หรือดูว่าข้อดีที่ควรทำงานกับ CP ALL นั้นมีอะไรบ้าง หากว่าเราดูข้อดีแล้วค่อยมาทำความเข้าใจกับ  สวัสดิการพนักงาน CP ALL ในอันดับต่อไป โดยข้อดีที่ควรทำงานกับ CP ALL มีดังต่อไปนี้ 

1.มีวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม  

สำหรับสิ่งแรกที่จัดได้ว่าเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดในการทำงานกับ CP ALL ก็คือ การมีวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมและตอบโจทย์ โดยทางองค์กรจะเน้นไปที่การยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีข้อดีที่แตกต่างกัน และความแตกต่างอันนี้เอง ที่นำมาซึ่งความมั่นคงอย่างที่เรานั้นคาดไม่ถึงมาก่อน โดยที่หลายๆ คนอาจจะไม่รู้ว่าซีพีออลล์ ได้บอกว่าการให้ความสามัคคีคือปัจจัยหลักขององค์กร คือสิ่งที่จะทำให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จ 

2.ค่านิยม 5 7 11 

หลายๆ คนอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าค่านิยม 5 7 11 เป็นค่านิยมที่ทาง CP ALL นั้นใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดย 5 คือ 5 Principles ซึ่งแปลว่าการมีความมุ่งมั่น การรักลูกค้า การรักในคุณธรรม รวมไปถึงการมีพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์และสุจริตนั่นเอง อาจจะกล่าวได้ว่า เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมี 7 Values คือการมีความแข็งแกร่ง มีความกล้าหาญ มีความสามัคคี และยังมีความมีน้ำใจ ซึ่งมอบความเคารพให้กับคนอื่นอีกด้วย  และสุดท้ายก็คือ 11 คือ 11 แบบของภาวะความเป็นภาวะผู้นำ ซึ่งมีความจริงใจ ไม่แบ่งแยกชนชั้น อีกทั้งยังไม่หลงในอำนาจ รวมไปถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร พร้อมกับการให้ความเมตตา ความยุติธรรม เป็นต้น 

3.การทำให้บรรยากาศดีๆ มีอยู่ในที่ทำงาน 

สำหรับการทำงานนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เราจะเน้นการเคารพซึ่งพื้นฐานความเป็นมนุษย์ โดยจะต้องอยู่ร่วมในความแตกต่าง และมีการเสริมสร้างเรื่องความภาคภูมิใจในตนเองด้วยจะดีที่สุด เน้นไปที่เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งเป็นปัญหาที่หลายๆ คนพบเจอได้บ่อยๆ ในที่ทำงาน 

เชื่อได้เลยว่าหากหลายๆ คนได้พบกับความสุขในที่ทำงานแบบที่เราได้กล่าวมาข้างต้น ก็ย่อมจะต้องมีความสามารถในการทำงานมากกว่าเดิมอย่างแน่นอน เหมาะสมกับคนที่ตามหาแรงบันดาลใจและความสุขในที่ทำงาน หากว่าใครที่อยากจะให้การทำงานราบรื่น ก็ควรมองหาที่ทำงานแบบที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เมื่อบวกกับสวัสดิการพนักงาน CP ALL ก็ยิ่งทำให้การทำงานที่นี่คุ้มค่ามากที่สุด